Category Archives: artikel

logo artikel pusaka dunia keris dan tosan aji saktiBerikut adalah artikel dunia keris terbaru yang berisi berbagai macam kategori seputar pusaka dunia tosan aji , mistik , supranatural, spiritual, informasi kesenian dan kebudayaan indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber baik dari buku maupun sumber situs online.

sebagai media yang menambah wawasan kami juga menambahkan tulisan tentang cerita rakyat mitos legenda yang beredar luas dimasyarakat. Misteri dan pengetahuan akan kebesaran sang pencipta memang tiada habisnya untuk dikupas dan gali.   semoga menambah khasanah pengetahuan para pengunjung situs ini terima kasih 

Mengenal Keris Sajen

keris sajen

KERIS SAJEN adalah penamaan terhadap keris sederhana, kecil, dan terkadang hulunya menyatu dengan bilahnya. Hulu keris yang juga terbuat dari logam umumnya berupa gambaran manusia yang distilir. Keris sajen kebanyakan hanya berpamor sanak. Sedangkan gambaran pamornya umumnya adalah pamor Adeg. Pada buku-buku mengenai keris yang ditulis oleh orang Barat, keris sajen yang arnat sederhana ini […]

Apa itu Keris Rucah ??

keris rucah rusak

KERIS RUCAH adalah sebutan bernuansa sinis terhadap keris-keris bermutu rendah. Walaupun maksudnya untuk memberikan penilaian objektif, sebutan ini biasanya diucapkan oleh mereka yang sering melihat keris-keris bermutu tinggi, baik miliknya sendiri maupun milik orang lain, dan penilaian itu diberikan tanpa kehadiran pemilik keris yang dianggap rucah itu. Memberikan penilain buruk kepada keris yang bukan miliknya […]

Apa itu Keris Pichit / Pejetan ??

keris pichit picit pejetan

KERIS PICHIT / PICIT adalah istilah yang dipakai di daerah Riau Kepulauan dan Daratan, Semenanjung Malaya, Serawak, Sabah serta Brunei Darussalam untuk menyebut keris yang permukaan bilahnya terdapat lekukan-lekukan menyerupai bekas pijatan jari tangan. Di Pulau Jawa dan di Indonesia pada umumnya, keris yang demikian dinamakan keris pejetan atau keris pijitan. Tentang lekukan pada permukaan bilah yang […]

Mengenal Keris dan Sejarah Asal Usul nya

keris kris

KERIS adalah senjata tradisional khas Indonesia yang dalam perkembangannya budaya keris mengikuti perjalanan sejarah dan kini budaya ini telah tersebar hingga ke negara-negara lain. Selain Indonesia, negara yang kini memiliki budaya ini adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand dan Di Pulau Jawa, keris digolongkan sebagai salah satu cabang budaya tosan aji. Selain itu, karena budaya […]

Apa itu Pamor Miring, Mlumah, Puntiran, Luluhan, Rekan dan Tiban?

pamor puntiran

PAMOR MIRING adalah pamor yang lapisan-lapisan saton-nya (besi-pamor-besi-pamor, dst.) melintang atau tegak lurus dengan permukaan bilah keris pusaka. Jadi, pamor miring adalah penamaan pamor ber-dasarkan teknik pembuatannya. Teknik pembuatan pamor lainnya adalah pamor mlumah. Ragam pola pamor yang bisa dibuat dengan teknik pamor miring antara lain adalah: pamor Adeg, Blarak Ngirid, Ron Genduru, Ujung Gunung, dan […]

Kanjeng Kyai Pamor, Bahan Pamor Meteor dari Prambanan

bahan pamor meteor prambanan

KANJENG KYAI PAMOR adalah sebuah batu meteor yang kini tersimpan di lingkungan Kraton Kasunanan Surakarta, adalah bahan pamor meteor yang banyak digunakan dalam pembuatan keris dan tosan aji lainnya, setelah masa pemerintahan Paku Buwono III. Karena batu meteor itu diangkut dari daerah Prambanan, pamor yang terjadi dari bahan batu meteor itu disebut pamor Prambanan. Meteor […]

Apa Itu Pamor Akhodiyat ??

pamor akhodiyat

PAMOR AKHODIYAT adalah bagian dari kelompok pamor Dalam Bilah Tosan Aji yang memiliki kecemerlangan lebih dibandingkan dengan bagian pamor lainnya. Pada suatu permukaan bilah keris, ada bagian yang kecemerlangan pamornya sangat menonjol. Pamor ini sepintas lalu mirip lelehan yang amat putih keperakan. Menurut keterangan empu Pauzan Pusposukadgo, pamor ini terjadi karena suhu yang tepat pada […]

Istilah-istilah Mengenai Pamor Keris Dan Tosan Aji Lainnya

istilah pamor keris

Dalam buku-buku lama mengenai keris sering dijumpai berbagai istilah untuk menggambarkan keadaan dan penampilan Pamor Keris. Bahasa Jawanya: Wujud semuning pamor. Istilah-istilah itti pada umuninya kurang begitu dikenal orang yang hidup pada masa kini, di antaranya adalah: Pamor mrambut merupakan istilah penilaian pamor melalui kesan rabaan (grayangan—Jawa.), yaitu pamor yang jika diraba dengan ujung jari […]

Mengenal Filosofi Tuah Keris, Pamor dan Perlambangnya

tuah keris berdiri

Banyak penggemar keris yang mengaitkan nama dan motif pamor dengan khasiat Kegunaan tuah keris atau tombaknya. Untuk mengetahui sebuah keris atau tombak itu baik atau tidak tuahnya, orang lebih dahulu akan mengamati jenis motif pamornya. Begitu pula jika orang ingin tahu apa tuah atau manfaat keris itu, yang pertama kali dilihat adalah pamornya. Itulah sebabnya, […]

Macam Jenis Pamor Keris dan Simpang Siur Penamaannya

jenis pamor keris

jenis Pamor Keris Ditinjau dari teknik pembuatannya, dikenal ada nya dua macam pamor, yaitu pamor mlumah dan pamor miring. Dibandingkan dengan pamor miring, jenis pamor mlumah relatif lebih mudah pembuatannya, dan risiko gagalnya lebih kecil. Itulah sebabnya rata-rata nilai mas kawin (harga) keris berpamor mlumah lebih rendah dibandingkan keris yang berpamor miring. Ditinjau dari cara […]