web analytics
Apa itu Keris Rucah ?? - DUNIA KERIS

KERIS RUCAH adalah sebutan bernuansa sinis terhadap keris-keris bermutu rendah. Walaupun maksudnya untuk memberikan penilaian objektif, sebutan ini biasanya diucapkan oleh mereka yang sering melihat keris-keris bermutu tinggi, baik miliknya sendiri maupun milik orang lain, dan penilaian itu diberikan tanpa kehadiran pemilik keris yang dianggap rucah itu.

Memberikan penilain buruk kepada keris yang bukan miliknya tergolong hal yang terlarang dalam etika pergaulan antar pecinta keris, kecuali bila si pemilik keris itu sendiri yang minta dinilai. Karena itu, penggunaan istilah keris rucah jarang dilakukan dalam perga-ulan antar pecinta keris. Adapun keris-keris yang dianggap rucah adalah keris yang dibuat dengan cara pem-buatan yang tidak benar, mi-salnya keris yang dibuat dengan cara cetak atau cor,keris yang diubah bentuknya tanpa mempedulikan pakem bentuk keris. Sebagian orang menggolongkan keris-keris yang di-buat dari bahan baku besi dan pamor yang mutunya rendah juga sebagai keris rucah. Bahkan ada juga yang mengganggap keris baik yang telah rusak karena umurnya yang tua dan kurang terpelihara juga termasuk keris rucah.

Leave a Reply