web analytics
19 Nama Dapur Keris Luk 5 Menurut Pakem Jawa - DUNIA KERIS

Dapur keris Luk 5 (lima) adalah keris yang memiliki bentuk dengan jumlah luk (lekuk) sebanyak lima lekukan (luk) Biasanya jenis keris luk 5 dibuat dengan harapan memberikan yoni (khasiat) yang berkaitan denagn kekuasaan dan wibawa sehingga pemilik dari pusaka tersebut dihormati dan disegani oleh banyak orang. Jenis keris ini diciptakan oleh empu untuk menjaga karisma dan wibawa keagungan, kebangsawanan , keningratan dihormati dan dicintai rakyat atau bawahan.

BACA JUGA:

 1. Bursa Pemaharan Keris Dijual
 2. 9 Keris Pusaka Sakti Yang Melegenda di Indonesia

Pada jaman kerajaan dulu di jawa, keris luk 5 hanya boleh dimiliki oleh golonangan bangsawan seperti raja, pangeran dan keluarga raja, para bangsawan yang memiliki kekerabatan atau memiliki garis keturunan raja, dan adipati / bupati saja. Orang-orang ningrat. Selain mereka, tidak ada orang lain yang boleh memiliki atau menyimpan keris ber-luk 5

Berikut adalah nama nama Dapur Keris Luk 5 menurut pakem jawa  :

 1.     Pandawa
 2.     Pandawa Cinarita
 3.     Pulang Geni
 4.     Anoman
 5.     Kebo Dengen
 6.     Pandawa Lare
 7.     Pudhak Sategal Luk 5
 8.     Urap – Urap
 9.     Naga Salira
 10.     Naga Siluman
 11.     Bakung
 12.     Rara Siduwa
 13.     Kikik Luk 5
 14.     Kebo Dengen
 15.     Kala Nadah Luk 5
 16.     Singa Barong Luk 5
 17.     Pandawa Ulap
 18.     Sinarasah
 19.     Pandawa Pudak Sategal

itulah daftar jenis keris luk 5 menurut literatur pakem jawa

Series Navigation<< 17 Nama Dapur Keris Luk 3 Berdasarkan Pakem Jawa16 Nama Dapur Keris Luk 11 Menurut Pakem Jawa >>

Leave a Reply