web analytics
Filosofi Angka kepada Terminologi Manunggaling Kawula-Gusti - DUNIA KERIS

0 = Jalma/manungso

1 = Gusti Allah
Lamun manungso kepengen aji neng ngersane Gusti Allah (nomor 0 lan 1 dadi nomor 10), manungso kudu 2 (Loro)

2 (Loro) = Lakokno Ragamu. Tegese Nglakokno raga yaiku bisnis kelawan ragane kanggo golek ngilmu sejati, anggone ngudi ngilmu kudu dibarengi 3 (Telu)

3 (Telu) = Metel kelawan Laku. Tegese Metel kelawan Laku yaiku anggone mlaku ngudi ngilmu kudu dibarengi laris prihatin/tirakat (poso, tangkal turu, lan sak pinunggalane). Anggone mlaku ngudi ngilmu lan tirakat supaya bisa 4 (Papat)

4 (Papat) = Mapakke Ati. Tegese mapakke ati yaiku lamun manungso kapanjingan ngilmu, kudu bisa mapakake atine ing perkara kang luhur. Sebab dheweke bakal dadi patuladhan menggahe wong akeh

lima (limo) = Kinelingan wong-wong podo moro. Tegese Kinelingan wong-wong podo moro yaiku dheweke dadi paran pitakon lan bakal paring piwulang marang wong kang podo moro menyang dheweke. Lamun wis tekan maqom iki, manungso kudu biso 6 (Enem)

6 (Enem) = Ngenepake Penemu. Tegese Ngenepake Penemu yaiku manungso kudu bisa ngenepake penemu utawa watake. Kudu ngutameake kepentingan lan kebutuhan wong akeh, ora kena nuruti kekarepane hawa nafsu supaya bisa sang 7 (Pitu)

7 (Pitu) = Nompo Pituduh. Tegese manungso kang duwe penemu/tabiat nrimo kang bakal nompo pituduh lan pitulungan saking ngersane Gusti

8 (Wolu) = Wong-wong podho lumaku. Tegese Wong-wong podho lumaku yaiku akeh manungso kang ngalap berkah lan ngilmu marang dheweke, akeh manungso kang arep napak tilas laris tirakate. Bisa ugo diarani manungso sak dhuwure manungso.

9 (Songo) = Songsong Agung. Tegese Songsong Agung yaiku tumrape manungso kang wes tutug lan lulus anggone ngelakoni tirakat (wiwit nomor 2 tekan nomor 8) mongko dheweke bakal diangkat derajate lan pinaringan Songsong Agung (mahkota), lan mesti cedak banget karo Gustine koyo den ibaratake nomor 10 (Sepuluh)

10 (Sepuluh) = Tegese nomor 10 iku, lamun manungso kepengen ngibadahe diridhoi Gusti Allah mongko kudu ngutamaake Allah tinimbang dheweke (10=nomor 1 neng ngarepe nomor 0). Tegese sak kabehe laris lan ngibadahe manungso kudu diawiti niat namung kerana Allah. Lamun niate namung kerana makhluk, senajan lakune iku kalebu ngibadah nanging Gusti Allah ora kerso nampa amale manungso (01=nomor 0 neng ngarepe nomor 1).

Sumber : Eko Bagio Kompasiana

Leave a Reply